Pavel Zaněk PavelZanek.com
Vyberte jazyk

Titulek (title tag): Průvodce pro optimalizaci titulků

Článek podrobně popisuje tvorbu a optimalizaci titulků pro vyhledávače, včetně tipů a triků pro jejich efektivitu. Obsahuje 12 rad pro vylepšení titulků, odpovědi na běžné otázky a je užitečným zdrojem pro zlepšení SEO a zvýšení viditelnosti webu.

Publikováno 14.06.2023 od Pavel Zaněk

Odhadovaná doba čtení: 32 minut

Titulek (title tag): Průvodce pro optimalizaci titulků

Obsah článku

Titulek stránky, známý také jako title tag, je klíčovým prvkem optimalizace pro vyhledávače (SEO). Je to první věc, kterou uživatelé vidí, když na vaši stránku narazí ve výsledcích vyhledávání, a může mít velký vliv na to, zda na váš odkaz kliknou, nebo ne. V tomto článku se dozvíte, co je titulek, jak ho vyhledávače používají, jaké jsou nejlepší postupy pro jeho tvorbu a jak ho můžete využít pro zlepšení vaší SEO strategie. Také se podíváme na nástroje, které vám mohou pomoci s kontrolou a vylepšením vašich titulků. Ať už jste začátečník v SEO nebo zkušený odborník, tento průvodce vám poskytne hodnotné informace a tipy, jak vytvářet efektivní titulky pro vaše webové stránky.

Co je titulek?

Titulek je klíčovým prvkem každé webové stránky. Jedná se o krátký text, který popisuje obsah stránky. Titulek se zobrazuje na několika důležitých místech. Nejviditelnější je v záhlaví prohlížeče nebo na kartě prohlížeče, když je stránka otevřená. Titulek je také hlavním prvkem ve výsledcích vyhledávání, kde se zobrazuje jako klikatelný odkaz na vaši stránku. Kromě toho se titulek může zobrazovat na externích webech, jako jsou sociální sítě, když je stránka sdílena.

Titulek je pro SEO nesmírně důležitý. Je to jedno z prvních míst, kde vyhledávače (jako Google) hledají klíčová slova, když se snaží pochopit, o čem je vaše stránka. Správně napsaný titulek může výrazně zlepšit viditelnost vaší stránky ve výsledcích vyhledávání. Na druhou stranu, pokud je titulek špatně napsaný nebo pokud neobsahuje relevantní klíčová slova, může to vaši stránku ve výsledcích vyhledávání poškodit.

Ukázka titulku:

<title>Useful links - Laravel framework - PavelZanek.com</title>

Pravidla pro tvorbu titulku

Připravil jsem pro Vás pár pravidel pro tvorbu titulků, které můžete využít. Pojďme se na ně podívat.

 1. Jedinečnost titulku
  Každá stránka na vašem webu by měla mít jedinečný titulek. Duplicitní titulky mohou vést ke zmatení u vyhledávačů a uživatelů. Můžete zkontrolovat jedinečnost vašich titulků pomocí nástrojů jako je Screaming Frog.
 2. Délka titulku
  Ideální délka titulku je mezi 50-60 znaky. Pokud je titulek příliš dlouhý, vyhledávače ho mohou zkrátit v SERPu (výsledky vyhledávání). Pokud je naopak příliš krátký, může to znamenat, že nevyužíváte dostatečně prostoru pro klíčová slova a pro přesvědčení uživatelů, aby na váš odkaz klikli.
 3. Použití klíčových slov
  Klíčová slova by měla být součástí vašeho titulku. Měli byste se snažit umístit hlavní klíčové slovo co nejblíže na začátek titulku. Vyhledávače a uživatelé tak snadněji pochopí, o čem je stránka.
 4. Přesný popis obsahu
  Titulek by měl přesně a stručně popisovat obsah stránky. Uživatelé by měli být schopni po přečtení titulku rychle pochopit, co mohou na stránce očekávat.
 5. Zaměření na uživatele
  Při tvorbě titulku myslete na své uživatele. Titulek by měl být atraktivní a přesvědčivý, aby uživatelé chtěli na váš odkaz kliknout.
 6. Použití značky (brandbuilding)
  Pokud je vaše značka dobře známá, může být užitečné ji zahrnout do titulku. Obvykle se značka umisťuje na konec titulku.
 7. Technické aspekty
  Titulek by měl být správně implementován v HTML kódu vaší stránky pomocí značky <title>. Měli byste se také vyhnout používání neobvyklých znaků, které by mohly způsobit problémy s kódováním.
 8. Testování a optimalizace
  Pravidelně byste měli sledovat výkon svých titulků a provádět případně A/B testy, abyste zjistili, jaké formátování nebo jaké fráze vedou k vyšší klikatelnosti a lepším pozicím ve výsledcích vyhledávání.
 9. Pravidla pro specifické typy stránek
  Existují také specifická pravidla pro různé typy stránek. Například pro produktové stránky by měl titulek obsahovat název produktu a jeho hlavní vlastnosti. Pro blogové příspěvky by měl titulek vzbudit zájem a zvědavost čtenářů.
 10. Vyhýbání se spamu klíčových slov
  Nadbytečné využití klíčových slov v titulku může vést k penalizaci vyhledávači. Místo toho se snažte vytvořit přirozeně znějící titulek, který stále obsahuje vaše klíčové slovo.
 11. Využití emocí a akčních slov
  Emoční a akční slova mohou zvýšit klikatelnost vašeho titulku. Například slova jako "nejlepší", "nejrychlejší" nebo "nejnovější" mohou přilákat pozornost uživatelů.
 12. Využití čísel a seznamů
  Čísla a seznamy mohou také zvýšit klikatelnost vašeho titulku. Například "Top 10 tipů pro..." nebo "5 nejlepších..."
 13. Využití lokálního SEO
  Pokud je vaše firma zaměřena na konkrétní geografickou oblast, může být užitečné zahrnout název města nebo regionu do titulku.
 14. Využití aktuálních událostí a trendů
  Pokud je to relevantní pro váš obsah, můžete zahrnout odkaz na aktuální události nebo trendy do vašeho titulku.
 15. Vyhýbání se klamavým titulkům
  Klamavé titulky mohou vést k vysoké míře odchodů a mohou poškodit vaši reputaci u vyhledávačů i uživatelů. Ujistěte se, že váš titulek přesně odpovídá obsahu stránky.
 16. Využití strukturovaných dat
  Strukturovaná data mohou pomoci vyhledávačům lépe pochopit obsah vaší stránky a mohou vést k lepšímu zobrazení vašeho titulku ve výsledcích vyhledávání.
 17. Využití sociálních signálů
  Sociální signály, jako je sdílení na sociálních sítích, může také ovlivnit, jak vyhledávače hodnotí a zobrazují váš titulek. Ujistěte se, že váš titulek je atraktivní a sdílitelný.
 18. Vyhýbání se technickým chybám
  Technické chyby, jako je například nesprávné kódování speciálních znaků, mohou způsobit, že se váš titulek zobrazí nesprávně ve výsledcích vyhledávání. Ujistěte se, že váš titulek je technicky správný.
 19. Využití konzistence
  Konzistence ve formátu a stylu vašich titulků může pomoci uživatelům lépe rozpoznat a zapamatovat si vaši značku.
 20. Využití aktuálnosti
  Aktualizace titulků na základě aktuálních trendů, sezónních změn nebo nových informací může pomoci udržet vaše stránky relevantní a atraktivní pro uživatele.
 21. Využijte velká a malá písmena
  Místo psaní titulků pouze velkými nebo malými písmeny zkuste využít kombinaci obou. Velká písmena mohou sloužit k zdůraznění klíčových částí titulku a pomoci tak udržet pozornost čtenáře.
 22. Nepoužívejte opakovaně speciální znaky
  Opakované používání speciálních znaků, jako jsou pomlčky (-), svislé čáry (|) nebo čárky (,), v titulcích může působit rušivě a méně profesionálně. Snažte se tyto znaky používat s mírou a vždy s ohledem na čitelnost a srozumitelnost titulku.

Příklad - Title tag - záložka prohlížeče

Tvorba efektivních titulků je klíčovou součástí SEO. Správně vytvořený titulek může zvýšit viditelnost vašeho webu ve výsledcích vyhledávání, zvýšit klikatelnost a přilákat více návštěvníků na vaše stránky. Vždy se ujistěte, že váš titulek je jedinečný, relevantní, atraktivní a technicky správný.

Správná délka titulků

Při tvorbě titulků je jedním z klíčových aspektů jejich délka. Optimální délka titulku je předmětem mnoha diskusí mezi odborníky na SEO. Obecně se doporučuje, aby délka titulku nepřesahovala 60-70 znaků. Tato délka je ideální pro zobrazení celého titulku ve výsledcích vyhledávání Google. Pokud je titulek delší, Google ho může zkrátit, což může vést k ztrátě důležitých informací.

Znaky vs pixely

Je důležité si uvědomit, že Google neomezí titulky podle počtu znaků, ale podle šířky v pixelech. To znamená, že délka titulku ve znacích může být různá v závislosti na tom, jaké znaky jsou použity. Například široké znaky, jako jsou 'W' nebo 'M', zabírají více místa než užší znaky, jako jsou 'i' nebo 't'. Proto je důležité při tvorbě titulku zohlednit nejen počet znaků, ale také šířku v pixelech. Existují však nástroje, které vám mohou pomoci zkontrolovat, zda je délka vašeho titulku v rámci doporučených limitů.

Délka titulků na desktopu a na mobilu

Při tvorbě titulků je důležité vzít v úvahu, že se mohou zobrazovat na různých zařízeních - na desktopu i na mobilu. V závislosti na zařízení se může měnit i zobrazovaná délka titulku.

 • Desktop
  Na desktopových zařízeních je obecně více místa pro zobrazení titulku. Google obvykle zobrazuje prvních 50-60 znaků titulku. Pokud je titulek delší, může být zkrácen. Je tedy důležité, aby byly nejdůležitější informace umístěny na začátek titulku.
 • Mobilní zařízení
  Na mobilních zařízeních je místo pro zobrazení titulku omezenější. Google zde obvykle zobrazuje prvních 40-60 znaků. I zde platí, že pokud je titulek delší, může být zkrácen. Proto je ještě důležitější umístit klíčové informace na začátek titulku.

Jak vyhledávače pracují s titulky

Jak vyhledávače čtou titulky

Vyhledávače, jako je Google, používají sofistikované algoritmy pro čtení a interpretaci titulků. Tyto algoritmy jsou navrženy tak, aby rozpoznaly klíčová slova a fráze v titulku, které jsou relevantní pro obsah stránky. Když uživatel zadá dotaz do vyhledávače, algoritmus vyhledá stránky s titulky, které nejlépe odpovídají dotazu uživatele. Ale to je pouze jeden z mnoha faktorů, které vyhledávače používají.

Jak vyhledávače hodnotí titulky

Vyhledávače také hodnotí titulky na základě několika faktorů. Jedním z nich je jedinečnost titulku. Stránky s jedinečnými a originálními titulky jsou často hodnoceny vyšší než stránky s duplicitními titulky. Dalším faktorem je relevace titulku pro obsah stránky. Stránky, jejichž titulky přesně odpovídají obsahu stránky, jsou často hodnoceny vyšší než stránky s neodpovídajícími titulky.

Jak vyhledávače zobrazují titulky

Vyhledávače zobrazují titulky ve svých výsledcích vyhledávání jako hlavní odkaz na stránku. Titulek je často první věc, kterou uživatelé vidí, když se jejich stránka objeví ve výsledcích vyhledávání, a může mít velký vliv na to, zda uživatel klikne na odkaz nebo ne. Některé vyhledávače, jako je Google, mohou také upravit zobrazení titulku, aby lépe odpovídal dotazu uživatele.

Ukázka titulku (title tag) - vyhledávač

Jak vyhledávače používají titulky pro řazení výsledků vyhledávání

Vyhledávače používají titulky jako jeden z mnoha faktorů při řazení stránek ve výsledcích vyhledávání. Stránky s titulky, které jsou dobře napsány a obsahují relevantní klíčová slova, jsou často řazeny vyšší než stránky s špatně napsanými nebo neodpovídajícími titulky. Vyhledávače také berou v úvahu, jak často je klíčové slovo použito v titulku, a mohou penalizovat stránky, které přeplňují své titulky klíčovými slovy.

Jak se vyhledávače vyrovnávají se změnami titulků

 • Jak vyhledávače detekují změny v titulcích
  Vyhledávače, jako je Google, pravidelně procházejí webové stránky, aby zjistily, zda došlo ke změnám. Tento proces se nazývá crawling. Během tohoto procesu vyhledávače zjistí, zda byly provedeny nějaké změny v titulcích stránek. Pokud je detekována změna, vyhledávač aktualizuje svůj index a může přehodnotit pozici stránky ve výsledcích vyhledávání.
 • Jak vyhledávače reagují na změny v titulcích
  Pokud vyhledávač detekuje změnu v titulku stránky, může to mít vliv na to, jak je stránka hodnocena a zobrazována ve výsledcích vyhledávání. Pokud je nový titulek více relevantní a obsahuje klíčová slova, která jsou důležitá pro obsah stránky, může to vést k vyššímu hodnocení stránky. Na druhou stranu, pokud je nový titulek méně relevantní nebo neobsahuje důležitá klíčová slova, může to vést k nižšímu hodnocení stránky.
 • Jak dlouho trvá, než vyhledávače zareagují na změny v titulcích
  Doba, kterou vyhledávače potřebují k reakci na změny v titulcích, se může lišit. Některé změny mohou být detekovány a zohledněny během několika dní, zatímco jiné mohou trvat týdny nebo dokonce měsíce. Toto je dáno mnoha faktory, včetně frekvence crawlingu vyhledávače, velikosti a popularitě webové stránky a povahy změn v titulku.

Dopady změn titulků na SEO

 • Vliv změn titulků na hodnocení ve vyhledávačích
  Jak již bylo řečeno, změna titulku může mít významný dopad na hodnocení vaší stránky ve vyhledávačích. Pokud je nový titulek více relevantní a obsahuje klíčová slova, která jsou důležitá pro obsah stránky, může to vést k vyššímu hodnocení stránky.
 • Vliv změn titulků na míru prokliku (CTR)
  Změna titulku může také ovlivnit míru prokliku (CTR) vaší stránky. Titulek je jedním z prvních prvků, které uživatelé vidí, když se vaše stránka objeví ve výsledcích vyhledávání, a může mít velký vliv na to, zda uživatel klikne na odkaz nebo ne. Pokud je nový titulek atraktivnější nebo přesněji popisuje obsah stránky, může to vést k vyšší míře prokliku.
 • Vliv změn titulků na návštěvnost stránky
  Změna titulku může také ovlivnit návštěvnost vaší stránky. Pokud je nový titulek více relevantní a přitažlivý pro uživatele, může to vést k vyšší návštěvnosti stránky.
 • Vliv změn titulků na konverze
  Změna titulku může také ovlivnit míru konverzí na vaší stránce. Pokud je nový titulek více přesvědčivý a motivuje uživatele k akci, může to vést k vyšší míře konverzí. Na druhou stranu, pokud je nový titulek méně přesvědčivý nebo méně motivující, může to vést k nižší míře konverzí.

Jak se vyhnout negativním dopadům změn titulků

 • Důkladný výzkum klíčových slov
  Před provedením jakýchkoli změn v titulcích je důležité provést důkladný výzkum klíčových slov. Klíčová slova jsou základním stavebním kamenem SEO a mohou mít velký vliv na to, jak je vaše stránka hodnocena ve vyhledávačích. Při výběru klíčových slov zvažte, jak jsou relevantní pro obsah vaší stránky, jak často jsou vyhledávány a jak je konkurence pro tato klíčová slova.
 • Testování a sledování výsledků
  Pokud provedete změny v titulcích, je důležité tyto změny sledovat a měřit jejich výsledky. To vám umožní zjistit, zda vaše změny vedly k pozitivním nebo negativním výsledkům. Můžete sledovat metriky jako je pozice ve vyhledávání, míra prokliku (CTR) a návštěvnost stránky. Pokud zjistíte, že vaše změny vedly k negativním výsledkům, můžete se rozhodnout vrátit se k původnímu titulku nebo vyzkoušet něco jiného.
 • Zohlednění uživatelské zkušenosti
  Při změně titulků je také důležité zohlednit uživatelskou zkušenost. Titulek je jedním z prvních prvků, které uživatelé vidí, když navštíví vaši stránku, a může mít velký vliv na jejich dojem z vaší stránky. Ujistěte se, že váš titulek je přesný, popisný a přitažlivý pro uživatele.
 • Použití profesionálních SEO nástrojů
  Existují různé SEO nástroje, které vám mohou pomoci optimalizovat vaše titulky a sledovat výsledky vašich změn. Tyto nástroje mohou poskytnout cenné informace a náhledy, které vám pomohou udělat informované rozhodnutí o tom, jak nejlépe upravit vaše titulky.

Nástroje pro kontrolu a vylepšení titulků

Podívejte se na pár vybraných nástrojů, které Vám pomohou s optimalizací Vašich titulků.

 • Meta Title Test
  Tento nástroj vám umožní zkontrolovat, zda váš webový titulek splňuje základní SEO požadavky. Zobrazuje název vaší stránky ve výsledcích vyhledávání, na vrcholu prohlížeče uživatele a také když je vaše stránka uložena v seznamu oblíbených. Stručný, popisný titulek, který přesně odráží téma vaší stránky, je důležitý pro dobré hodnocení ve vyhledávačích.
 • Meta Length Checker
  Tento nástroj vám umožní zkontrolovat délku vašeho titulku. Délka titulku je důležitý faktor v SEO, protože příliš dlouhé titulky mohou být ve výsledcích vyhledávání zkráceny.
 • Google SERP Snippet Optimization Tool
  Tento nástroj vám umožní optimalizovat, jak se váš titulek zobrazí ve výsledcích vyhledávání Google (SERP). Můžete experimentovat s různými titulky a zjistit, jak se budou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.
 • Screaming Frog
  Screaming Frog je nástroj pro optimalizaci SEO, který vám umožní optimalizovat titulky, meta popisy a další aspekty vašeho webu. Tento nástroj vám může pomoci vylepšit hodnocení vašeho webu ve vyhledávačích.

SEO nástroj - validátor titulku (title tagu)

Při používání těchto nástrojů je důležité mít na paměti, že nejlepší praxe SEO se mohou časem měnit, takže je důležité být vždy na vrcholu nejnovějších trendů a doporučení.

12 tipů pro vylepšení titulku

 1. Použijte klíčová slova
  Klíčová slova jsou základem SEO. Ujistěte se, že vaše klíčová slova jsou v titulku a že jsou relevantní pro obsah stránky.
 2. Buďte struční a jasní
  Titulek by měl být stručný a jasný. Měl by rychle a efektivně reflektovat, o čem je stránka.
 3. Použijte čísla
  Čísla v titulku mohou být velmi účinná. Například "10 tipů pro vylepšení SEO" je více přitažlivý než "Tipy pro vylepšení SEO".
 4. Použijte akční slovesa
  Akční slovesa mohou čtenáře motivovat k kliknutí. Například "Zjistěte, jak vylepšit SEO" je lepší využití než "Vylepšení SEO".
 5. Vytvořte zvědavost
  Použití tajemství nebo zvědavosti v titulku může motivovat čtenáře k tomu, aby chtěli vědět více.
 6. Použijte emocionální slova
  Emocionální slova mohou čtenáře více zapojit a motivovat je k akci.
 7. Ujistěte se, že titulek odpovídá obsahu stránky
  Neslibujte nic v titulku, co obsah stránky nesplňuje. To by mohlo vést k vysoké míře odchodů a mohlo by to poškodit vaše SEO.
 8. Použijte unikátní titulky pro každou stránku
  Duplicitní titulky mohou být matoucí pro vyhledávače a mohou poškodit vaše SEO.
 9. Optimalizujte pro mobilní zařízení
  Ujistěte se, že váš titulek vypadá dobře na mobilních zařízeních, kde může být zobrazeno méně znaků.
 10. Testujte a upravujte
  SEO je neustálý proces. Testujte různé titulky a sledujte, které fungují nejlépe.
 11. Nezapomeňte na značku (brandbuilding)
  Značky mohou být užitečné pro zvýšení viditelnosti značky a zlepšení SEO.
 12. Použijte nástroje pro kontrolu titulků
  Existují nástroje, které vám mohou pomoci optimalizovat a vylepšit vaše titulky.

Správa titulků v redakčních systémech

Redakční systémy, známé také jako Content Management Systems (CMS), jsou nástroje, které usnadňují správu a publikaci obsahu na webových stránkách. Tyto systémy umožňují uživatelům vytvářet, upravovat a publikovat obsah bez potřeby pokročilých technických dovedností.

V kontextu SEO a správy titulků jsou redakční systémy klíčové. Většina moderních CMS umožňuje uživatelům snadno přidávat a upravovat titulky stránek, což je zásadní pro optimalizaci pro vyhledávače. Některé systémy dokonce poskytují nástroje pro sledování délky titulku a zobrazují varování, pokud je titulek příliš dlouhý nebo krátký.

Při výběru redakčního systému je důležité zvážit, jak dobře systém podporuje SEO. Některé funkce, které by měl mít kvalitní redakční systém, zahrnují možnost snadno upravovat titulky, meta popisky a další SEO relevantní prvky, podporu pro strukturovaná data a schopnost generovat a upravovat soubory sitemap a robots.txt.

Výběr správného redakčního systému může mít zásadní vliv na úspěch vašeho SEO. Proto je důležité pečlivě zvážit všechny možnosti a vybrat systém, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Tip k titulkům ve Wordpressu

Jedním z tipů pro správu titulků v redakčním systému Wordpress je využití SEO pluginů, jako je RankMath nebo Yoast SEO. Tyto pluginy poskytují pokročilé nástroje pro správu titulků a dalších SEO prvků. Umožňují například nastavit formát titulků pro různé typy stránek, automaticky generovat titulky na základě definovaných šablon nebo analyzovat titulky a poskytovat zpětnou vazbu pro jejich optimalizaci.

Title - Yoast SEO - Wordpress plugin

Titulek a sociální sítě

Sociální sítě se staly nedílnou součástí našeho každodenního života a hrají klíčovou roli v digitálním marketingu. Když sdílíme URL našich webových stránek na těchto platformách, titulek stránky se stává hlavním nadpisem, který uživatelé vidí. Mít atraktivní a přesvědčivý titulek může výrazně zvýšit proklikovost na váš web.

OpenGraph, TwitterCards a Schema.org: Tři pilíře sociálních sítí

OpenGraph, TwitterCards a Schema.org jsou značky, které umožňují webovým stránkám komunikovat s sociálními sítěmi a poskytnout jim specifické informace o obsahu stránky. Pokud na vaší stránce chybí tyto značky, sociální sítě využijí titulek stránky jako nadpis při sdílení URL. Doporučuji však tyto 3 tagy na Vašem webu uvádět - až v krajním případě se můžete spoléhat na titulek. Navíc máte možnost mít rozdílné titulky jak ve vyhledávačích, tak na sociálních sítích - což se někdy hodí, přeci jen je chování cílové skupiny na sociálních sítích jiné než ve vyhledávačích.

Závěr a další kroky

Význam titulku pro SEO je nesmírný. Je to jedna z prvních věcí, kterou uživatelé i vyhledávače vidí, když narazí na vaši webovou stránku. Správně napsaný titulek může zvýšit vaši návštěvnost, zlepšit vaše hodnocení v SERP a zvýšit celkovou viditelnost vašeho webu.

 • Použijte nástroje pro kontrolu titulků: Existují různé nástroje, které vám mohou pomoci zkontrolovat a vylepšit vaše titulky. Využijte je k optimalizaci vašich titulků.
 • Experimentujte a testujte: SEO je neustálý proces. Nebojte se experimentovat s různými formáty a slovy v titulcích a sledujte, co funguje nejlépe pro vaše publikum a vaše cíle.
 • Nezapomeňte na ostatní aspekty SEO: Zatímco titulky jsou důležité, nezapomeňte na ostatní aspekty SEO, jako je meta popis, URL struktura, interní a externí odkazy, obsah stránky a další.
 • Vzdělávejte se: SEO se neustále mění a vyvíjí. Udržujte se v obraze o nejnovějších trendech a nejlepších postupech v SEO, abyste mohli svůj web neustále optimalizovat a zlepšovat.

Pamatujte, že úspěch v SEO není o jednorázovém úsilí, ale o neustálém zlepšování a přizpůsobování se měnícímu digitálnímu prostředí. S těmito tipy a nástroji jste nyní připraveni vytvářet efektivní titulky, které přitahují návštěvníky a zlepšují vaše SEO.

FAQ / Často kladené dotazy

Co je titulek stránky?

Titulek stránky je krátký text, který popisuje obsah stránky. Je to jedna z prvních věcí, kterou uživatelé i vyhledávače vidí, když narazí na vaši webovou stránku.

Jak zkontrolovat titulky?

Titulky můžete zobrazit v názvu záložky u vašeho prohlížeče nebo pomocí nástrojů pro SEO, které umožňují zobrazit a analyzovat meta data webových stránek (ačkoliv title nepatří mezi meta data). V neposlední řadě můžete rychle překontrolovat titulky pomocí operátoru site.

Jak dlouhý by měl být titulek stránky?

 • Pro Google
  Google obecně doporučuje, aby titulky stránek byly mezi 50-60 znaky. Pokud je titulek delší, může být ve výsledcích vyhledávání zkrácen.
 • Pro Bing
  Bing nezveřejnil konkrétní doporučení pro délku titulku, ale obecně se doporučuje držet se standardu 50-60 znaků, který je běžný pro většinu vyhledávačů.
 • Pro Yahoo
  Podobně jako Bing, ani Yahoo nezveřejnil konkrétní doporučení pro délku titulku. Obecně se doporučuje držet se standardu 50-60 znaků.
 • Pro další vyhledávače
  Pro ostatní vyhledávače se doporučuje držet se obecného pravidla 50-60 znaků. Je důležité mít na paměti, že kromě délky by titulek měl být také relevantní a popisný.
Sdílet:
5 / 5
Celkem hlasů: 2
Zatím jste nehodnotili.
Pavel Zaněk

Full-stack programátor & SEO konzultant

Pavel Zaněk je zkušený full-stack vývojář s odborností v SEO a programování v Laravelu. Jeho dovednosti zahrnují optimalizaci webových stránek, implementaci efektivních strategií pro zvýšení návštěvnosti a zlepšení pozic ve vyhledávačích. Pavel je expert na Laravel a jeho související technologie, včetně Livewire, Vue.js, MariaDB, Redis, TailwindCSS/Bootstrap a mnoho dalšího. Kromě svých programovacích dovedností má také silné zázemí v řízení VPS, což mu umožňuje zvládnout složité výzvy na straně serveru. Pavel je vysoce motivovaný a oddaný profesionál, který je zavázán k dodávání výjimečných výsledků. Jeho cílem je pomáhat klientům dosáhnout úspěchu v online prostoru a dosáhnout svých cílů s pomocí nejlepších webových technologií a strategií pro optimalizaci pro vyhledávače.

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář.

Přidat komentář

Doporučené články

Google mění viditelnost výsledků typu HowTo a FAQ

Publikováno 09.08.2023 od Pavel Zaněk

Odhadovaná doba čtení: 3 minut

seo

Google představil nové změny týkající se viditelnosti dvou forem bohatých výsledků, konkrétně HowTo a FAQ. Tyto změny mohou mít značný dopad na vydavatele a webmastery, kteří se spoléhali na tyto bohaté výsledky k získání vyšší viditelnosti ve vyhledávání.

Pokračovat ve čtení

Tato stránka používá cookies na vylepšení vašeho uživatelského zážitku. - Zásady Cookies