Pavel Zaněk PavelZanek.com
Vyberte jazyk

Jednoduchá lokalizace Laravel aplikace

Návod na lokalizaci Laravel aplikace, včetně nastavení jazykových překladů a úprav rout a middleware pro podporu vícejazyčného obsahu. Zaměřuje se na překlady řetězců v šabloně aplikace, s příklady pro Jetstream a Livewire.

Publikováno 20.11.2021 od Pavel Zaněk

Odhadovaná doba čtení: 6 minut

Jednoduchá lokalizace Laravel aplikace

Obsah článku

Níže uvedený návod popisuje jednoduchou lokalizaci Laravel aplikace (tedy překlady pouze částí aplikace, nikoliv překlad obsahu stránek uloženého v databázi či lokalizace URL adres). Návod se tedy věnuje, jak nastavit překlady řetězců objevujících se v šabloně Laravel aplikace.

Testováno ve verzi: Laravel 8
Stack: Jetstream / Livewire + Blade/Tailwind CSS, ale prakticky se změnami na straně front endu lze použít kdekoliv
Dokumentace: https://laravel.com/docs/8.x/localization

Logika

Logika je poměrně jednoduchá, není potřeba žádného zásahu do databáze.

Nastavení jazyků

config/app.php:

...
'locales' => [
    'en' => 'English',
    'cs' => 'Czech',
 ],
...

Middleware Language

app/Http/Middleware/Language.php:

<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\App;
use Illuminate\Support\Facades\URL;

class Language
{
  /**
   * Handle an incoming request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Closure $next
   * @return mixed
   */
  public function handle(Request $request, Closure $next)
  {    
    App::setLocale($request->language);
    URL::defaults(['language' => $request->language]);
    $request->route()->forgetParameter('language');
    return $next($request);
  }
}

Přidání middlewaru do kernelu

app/Http/Kernel.php:

...
protected $middlewareGroups = [
    'web' => [
      \App\Http\Middleware\Language::class, // Localization
    ],

    ...
];
...

Routy ve web.php

routes/web.php:

...
Route::group([
  'prefix' => "{language}", 
  'where' => ['language' => '[a-zA-Z]{2}']
  ], function () {

  ...

});
...

Kontroler LanguageController.php

app/Http/Controllers/LanguageController.php:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\App;
use Illuminate\Support\Facades\URL;

class LanguageController extends Controller
{
  public function switchLang(Request $request, $lang)
  {
    // $urlParts[1] == current lang
    $urlParts = explode('/', str_ireplace(array('http://', 'https://'), '', url()->previous()));

    $newUrl = str_replace(
      '/' . $urlParts[1] . '/', 
      '/' . $lang . '/',
      url()->previous() 
    );

    App::setLocale($lang);
    URL::defaults(['language' => $lang]);
    return redirect()->to($newUrl);
  }
}

Přidání routy kontroleru do web.php

routes/web.php:

...
Route::get('lang/{lang}', [App\Http\Controllers\LanguageController::class, 'switchLang'])->name('langSwitcher');
...

RouteServiceProvider.php

app/Providers/RouteServiceProvider.php:

...
public const DASHBOARD = '/en/dashboard';
...

Vytvoření Language switcheru

Příklad pro použití ve stacku: Laravel, Jetstream – Livewire + Blade, Tailwindcss

resources/views/navigation-menu.blade.php:

Desktop

...
<!-- Language Dropdown -->
<div class="ml-3 relative">
  <x-jet-dropdown align="right" width="48">
    <x-slot name="trigger">
      <span class="inline-flex rounded-md">
        <button type="button" class="inline-flex items-center px-3 py-2 border border-transparent text-sm leading-4 font-medium rounded-md text-gray-500 bg-white hover:text-gray-700 focus:outline-none transition">
          @lang(config('app.locales')[App::getLocale()])

          <svg class="ml-2 -mr-0.5 h-4 w-4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor">
            <path fill-rule="evenodd" d="M5.293 7.293a1 1 0 011.414 0L10 10.586l3.293-3.293a1 1 0 111.414 1.414l-4 4a1 1 0 01-1.414 0l-4-4a1 1 0 010-1.414z" clip-rule="evenodd" />
          </svg>
        </button>
      </span>
    </x-slot>

    <x-slot name="content">
      <!-- Language Switcher -->
      <div class="block px-4 py-2 text-xs text-gray-400">
        {{ __('Select language') }}
      </div>

      @foreach (config('app.locales') as $lang => $language)
        @if ($lang !== App::getLocale())
          <x-jet-dropdown-link href="{{ route('langSwitcher', $lang) }}">
            @lang($language)
          </x-jet-dropdown-link>
        @endif
      @endforeach

    </x-slot>
  </x-jet-dropdown>
</div>
...

Responzivní verze

...
<div class="mt-3 space-y-1">
  <div class="border-t border-gray-200"></div>

  <div class="block px-4 py-2 text-xs text-gray-400">
    {{ __('Select language') }}
  </div>
  
  @foreach (config('app.locales') as $lang => $language)
    @if ($lang !== App::getLocale())
      <x-jet-responsive-nav-link href="{{ route('langSwitcher', $lang) }}">
        @lang($language)
      </x-jet-responsive-nav-link>
    @endif
  @endforeach

  <div class="border-t border-gray-200"></div>
</div>
...

Doplnění překladů

Například resources/lang/cs.json:

{
  "Dashboard": "Nástěnka",
  "Select language": "Vyberte jazyk",
  "Czech": "Čeština",
  ...
}

Výsledek

Česká verze:

Výsledek - Laravel lokalizace - Česká verze

Anglická verze:

Výsledek - Laravel lokalizace - Anglická verze

Tip

Pokud používáte Jetstream spolu s Livewire jako v příkladu a chcete defaultní routy lokalizovat, pak musíte udělat ještě několik menších úprav.

Ze složky /vendor/jetstream/routes/ překopírujte routy k Vašim routám. Soubor pak může vypadat následovně (routes/web.php):

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use Laravel\Jetstream\Http\Controllers\CurrentTeamController;
use Laravel\Jetstream\Http\Controllers\Livewire\ApiTokenController;
use Laravel\Jetstream\Http\Controllers\Livewire\PrivacyPolicyController;
use Laravel\Jetstream\Http\Controllers\Livewire\TeamController;
use Laravel\Jetstream\Http\Controllers\Livewire\TermsOfServiceController;
use Laravel\Jetstream\Http\Controllers\Livewire\UserProfileController;
use Laravel\Jetstream\Http\Controllers\TeamInvitationController;
use Laravel\Jetstream\Jetstream;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/
Route::get('lang/{lang}', [App\Http\Controllers\LanguageController::class, 'switchLang'])->name('langSwitcher');

Route::get('/', function () {
  return redirect()->route('login');
});

Route::group([
  'prefix' => "{language}", 
  'where' => ['language' => '[a-zA-Z]{2}']
  ], function () {

  Route::group(['middleware' => config('jetstream.middleware', ['web'])], function () {
    if (Jetstream::hasTermsAndPrivacyPolicyFeature()) {
      Route::get('/terms-of-service', [TermsOfServiceController::class, 'show'])->name('terms.show');
      Route::get('/privacy-policy', [PrivacyPolicyController::class, 'show'])->name('policy.show');
    }

    Route::group(['middleware' => ['auth:sanctum', 'verified']], function () {
      // User & Profile...
      Route::get('/user/profile', [UserProfileController::class, 'show'])
            ->name('profile.show');

      // API...
      if (Jetstream::hasApiFeatures()) {
        Route::get('/user/api-tokens', [ApiTokenController::class, 'index'])->name('api-tokens.index');
      }

      // Teams...
      if (Jetstream::hasTeamFeatures()) {
        Route::get('/teams/create', [TeamController::class, 'create'])->name('teams.create');
        Route::get('/teams/{team}', [TeamController::class, 'show'])->name('teams.show');
        Route::put('/current-team', [CurrentTeamController::class, 'update'])->name('current-team.update');

        Route::get('/team-invitations/{invitation}', [TeamInvitationController::class, 'accept'])
              ->middleware(['signed'])
              ->name('team-invitations.accept');
      }
    });
  });

  Route::group(['middleware' => ['auth:sanctum', 'verified']], function () {
    
    // Dashboard
    Route::get('/dashboard', function () {
      return view('dashboard');
    })->name('dashboard');

  });

});

Pokud bychom upravili například routu pro zobrazení profilu, například takto (routes/web.php):

...
// Old value: /user/profile
Route::get('/profile', [UserProfileController::class, 'show'])->name('profile.show');
...

Pokud uděláme výše uvedenou změnu, zobrazení profilu bude dostupné jak na naší routě /profile, tak i můžeme využít výchozí routu /user/profile (načítanou z package – laravel/jetstream/routes/livewire.php). Pokud chceme výchozí routy vypnout, pak musíme upravit JetsreamServiceProvider.php (app/Providers/JetsreamServiceProvider.php).

...
public function register()
{
  Jetstream::ignoreRoutes();
}
...
Sdílet:
Zatím jste nehodnotili.
Pavel Zaněk

Full-stack programátor & SEO konzultant

Pavel Zaněk je zkušený full-stack vývojář s odborností v SEO a programování v Laravelu. Jeho dovednosti zahrnují optimalizaci webových stránek, implementaci efektivních strategií pro zvýšení návštěvnosti a zlepšení pozic ve vyhledávačích. Pavel je expert na Laravel a jeho související technologie, včetně Livewire, Vue.js, MariaDB, Redis, TailwindCSS/Bootstrap a mnoho dalšího. Kromě svých programovacích dovedností má také silné zázemí v řízení VPS, což mu umožňuje zvládnout složité výzvy na straně serveru. Pavel je vysoce motivovaný a oddaný profesionál, který je zavázán k dodávání výjimečných výsledků. Jeho cílem je pomáhat klientům dosáhnout úspěchu v online prostoru a dosáhnout svých cílů s pomocí nejlepších webových technologií a strategií pro optimalizaci pro vyhledávače.

Komentáře

Zatím nebyl přidán žádný komentář.

Přidat komentář

Doporučené články

Jak vytvořit RSS feed ve frameworku Laravel

Publikováno 10.08.2023 od Pavel Zaněk

Odhadovaná doba čtení: 16 minut

laravel

Průvodce vytvářením RSS feedu ve frameworku Laravel bez externích balíčků. Od základních principů až po pokročilé techniky. Ideální pro vývojáře hledající efektivní a bezpečné řešení.

Pokračovat ve čtení

Tato stránka používá cookies na vylepšení vašeho uživatelského zážitku. - Zásady Cookies